Vandværket 'Blovstrød Vandværk' har ikke åbent for måleraflæsning (aflæsningsperioden er slut).